ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2002, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

1)Μπόλης Ιωάννης του Κωνσταντίνου (αριθμός ταυτότητας (α.τ.) Ρ307034), 2)Αλευρίδης Νικόλαος του Μιχαήλ (α.τ. Π768229), 3)Βάτσιος Νικόλαος του Ευαγγέλου (α.τ. Π883916), 4)Βάραγκας Γεώργιος του Κωνσταντίνου (α.τ. Ρ350370), 5)Δημόθυρας Ιπποκράτης του Βασιλείου, 6)Μπελτές Χαράλαμπος του Παναγιώτη (α.τ. Μ747099), 7)Καρυστιανού Αναστασία του Χρήστου (α.τ. Ρ158534), 8)Ξωχέλλης Μιχαήλ του Παναγιώτη (α.τ. Χ224540), 9)Πουλιάρη Δήμητρα του Πέτρου (α.τ. Χ209721), 10)Ψωμάς Γεώργιος του Εμμανουήλ (α.τ. Ρ759077), 11)Μπαρδάνη Ευδοκία του Ιωάννου (α.τ. Π925771), 12)Κάσινου Ισμήνη του Γεωργίου (α.τ. Φ159393), 13)Γιαννιώτας Περικλής του Κωνσταντίνου (α.τ. Σ443236), 14)Παπαβραμίδης Ευθύμιος του Αριστοτέλους (α.τ. Ρ199630), 15)Παπαδόπουλος Χρήστος του Κυριάκου (α.τ. Ρ199048), 16)Παλάσκας Δημήτριος του Ιωάννου (α.τ. Ρ422045), 17)Κήττας Δημήτριος του Βασιλείου (α.τ. Σ486768), 18)Τσάμης Χρήστος του Ιωάννου (α.τ. Τ910108), 19)Μέγαλου Αθηνά του Γεωργίου (α.τ. Ρ457070), 20)Ηλιάδης Χαράλαμπος του Σταύρου (α.τ. Ρ339566) και 21)Δεμερίδου Φανή του Γεωργίου (α.τ. Π470942)

συμφωνούν και αποδέχονται τα παρακάτω:

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΕΔΡΑ -ΕΜΒΛΗΜΑ -ΣΦΡΑΓIΔΑ

Άρθρο 1ο

 

1.1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι: “Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Οδοντιατρικής Ελλάδας”

1.2. Πρώτη έδρα της εταιρείας ορίζεται η Θεσσαλονίκη (Οδοντιατρικό Τμήμα Α.Π.Θ.). Η εταιρεία θα εχει δύο κύρια γραφεία αντιπροσώπευσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ισότιμα κατά πάντα. Πέραν τούτου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία αντιπροσώπευσης όπου αλλού το κρίνει πρόσφορο.

1.3. Η σχέση των γραφείων αντιπροσώπευσης με το κέντρο ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό

1.4. Το κύριο έμβλημα της εταιρείας αποτελείται από δύο αντικρυστά Ε, μεταξύ των οποίων βρίσκονται δύο ομόκεντροι κύκλοι οι οποίοι διασχίζονται από ένα οδοντιατρικό κάτοπτρο στο οποίο περιτυλίγεται ένας όφις.

1.5. Η σφραγίδα της εταιρείας αποτελείται από το κύριο έμβλημα της εταιρείας στην περιφέρεια του οποίου αναγράφεται η επωνυμία και το έτος ίδρυσής της, συγκεκριμένα : "Επιστημονική Εταιρεία Οδοντιατρικής Ελλάδας".

 

 

ΑΡΧΕΣ-ΣΚΟΠΟΙ

Άρθρο 2ο

 

2.1. Η Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Οδοντιατρικής Ελλάδας (ΕΕΦΟΕ), αποτελεί μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση στην οποία συμμετέχουν προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και επαγγελματίες οδοντίατροι.

2.2. Οι σκοποί της εταιρείας είναι οι ακόλουθοι :

2.2.1. Η γνωριμία των φοιτητών με την Οδοντιατρική ως λειτούργημα.

2.2.2. Η σύσφιγξη των σχέσεων και η επικοινωνία μεταξύ των προπτυχιακών φοιτητών Οδοντιατρικής και των προπτυχιακών φοιτητών των άλλων Σχολών Επιστημών Υγείας, των μεταπτυχιακών φοιτητών και των αποφοίτων των Σχολών Επιστημών Υγείας, καθώς και των φοιτητών των Σχολών Επιστημών Υγείας άλλων χωρών, μέσα από τη γνωριμία και τη συνεργασία σε θέματα κοινού επιστημονικού ή κοινωνικού ενδιαφέροντος και την ευγενή άμιλλα στον επιστημονικό στίβο.

2.2.3. Η γνωριμία των ελλήνων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών των Σχολών Επιστημών Υγείας που σπουδάζουν ή εργάζονται στο εξωτερικό.

2.2.4. Η δραστηριοποίηση των φοιτητών στα επιστημονικά και κοινωνικά τους ενδιαφέροντα.

2.2.5. Η ενημέρωση τους για τα πλέον πρόσφατα ιατρικά και οδοντιατρικά επιτεύγματα, τα νέα πεδία της έρευνας και τις εφαρμογές της σύγχρονης Τεχνολογίας στην επιστήμη.

2.2.6  Η συμμετοχή των φοιτητών στην έρευνα στο πλαίσιο των κλινικών και των βασικών ιατρικών επιστημών.

2.2.7. Η ενημέρωση των φοιτητών σε θέματα ιατροκοινωνικού χαρακτήρα, που ενδιαφέρουν άμεσα την Ελληνική και την παγκόσμια κοινότητα.

2.2.8 Η συμμετοχή φοιτητών σε προγράμματα που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εθνικοί φορείς (Δημόσιοι, όπως π.χ. Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία, Υπουργεία, Δήμοι, Κοινότητες κ.α.), και οι ιδιωτικοί φορείς (όπως π.χ. ιδιωτικές κλινικές και θεραπευτήρια, εταιρείες και βιομηχανίες με φαρμακευτική έρευνα ή κατασκευή μηχανικού εξοπλισμού, οδοντιατρικές επιστημονικές εταιρείες, οδοντιατρικοί σύλλογοι κ.α.), κ.τ.λ.).

2.2.9. Η συνεργασία με φορείς (όπως π. χ. αναφέρονται στο 2.2.7.) που αποσκοπεί στην ενημέρωση, κατάρτιση και εξειδίκευση των φοιτητών οδοντιατρικής σε επιστημονικά θέματα και στην εκπόνηση ερευνητικών, επιδημιολογικών ή βιβλιογραφικών ερευνών και στη συμμετοχή τους σε προγράμματα κοινωνικής προσφοράς.

2.2.10. Η οργάνωση εκδηλώσεων επιστημονικού ή γενικότερου ιατροκοινωνικού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης συναντήσεων με θέματα εκπαίδευσης, επαγγελματικού προσανατολισμού και κατάρτισης.

2.2.11. Η έκδοση περιοδικού, στο οποίο θα δημοσιεύονται εργασίες (ανασκοπικές, επιδημιολογικές ή ερευνητικές) φοιτητών οδοντιατρικής και προσκεκλημένων επιστημόνων, ειδήσεις από τις δραστηριότητες των φοιτητών των Σχολών Επιστημών Υγείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος , τα οποία αφορούν στους προπτυχιακούς και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές των Σχολών Επιστημών Υγείας, άλλα θέματα σχετικά με τα πεδία ενασχόλησης της Εταιρείας και των μελών της.

2.2.12. Η έκδοση εντύπου ή ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού και βιβλίων που απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των Σχολών Επιστημών Υγείας με τη συμμετοχή φοιτητών και προσκεκλημένων επιστημόνων, καθώς επίσης η μετάφραση πληροφοριακού υλικού και συγγραμμάτων από άλλες γλώσσες.

2.2.13. Η οργάνωση υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης με βάση το Internet που απευθύνονται κυρίως στους φοιτητές και στους νέους επαγγελματίες της υγείας καθώς και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.

2.2.14. Η συμμετοχή των φοιτητών οδοντιατρικής σε προγράμματα ενημέρωσης του ευρύτερου πληθυσμού για θέματα υγιεινής, πρόληψης και θεραπείας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

2.2.15. Η έκδοση έντυπου πληροφοριακού υλικού και η οργάνωση υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης με βάση το Internet για την ενημέρωση του ευρύτερου πληθυσμού για την πρόληψη και θεραπεία διαφόρων ασθενειών, για τις μείζονες ιατροκοινωνικές εθνικές και κοινοτικές προτεραιότητες αλλά και για τις δραστηριότητες που αναπτύσσει η Εταιρεία.

2.2.16. Η διάδοση της ιδέας της εθελοντικής αιμοδοσίας και η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών σε εκδηλώσεις εθελοντικής αιμοδοσίας, με τη συνεργασία άλλων φορέων.

2.2.17. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε οργανωμένη ενέργεια προϋποθέτει την άσκηση της οδοντιατρικής επιστήμης υπό τη μορφή ανιδιοτελούς προσφοράς που προάγει τον κοινωνικό ρόλο του οδοντιάτρου.

2.2.18. Η   οργάνωση   του   “Επιστημονικού   Συνεδρίου   Φοιτητών   Οδοντιατρικής Ελλάδας”.

2.2.19 Η συνεργασία και συνδιοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και προγραμμάτων με άλλες επιστημονικές εταιρείες επαγγελμάτων υγείας και ιδιαίτερα με άλλες επιστημονικές εταιρείες φοιτητών και φοιτητικές ομάδες όπως η Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΕΦΙΕ).

 

2.3. Κανένα μέλος της Εταιρείας δεν πρέπει να χρησιμοποιεί την ιδιότητα του στην Εταιρεία για να επιτύχει ιδιοτελείς στόχους, ούτε να αποπροσανατολίζει με τις ενέργειες του τα υπόλοιπα μέλη από τους σκοπούς και το έργο της Εταιρείας, καμία δε δραστηριότητα της Εταιρείας δεν αποσκοπεί στον πορισμό κέρδους.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 3°

 

3.1. Η Εταιρεία αποτελείται από τακτικά, ομότιμα και επίτιμα μέλη

3.2. Τα τακτικά μέλη θα αποκαλούνται στο εξής απλά με τσν όρο “μέλη”.

3.3. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των μελών όλων των κατηγοριών.

3.4. Τηρείται βιβλίο μελών της Εταιρείας, με τις αιτήσεις εγγραφής των μελών όλων των κατηγοριών.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 4°

 

4.1 Η προϋπόθεση για να γίνει κάποιος τακτικό μέλος της  Εταιρείας είναι να έχει την ιδιότητα του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού φοιτητή Οδοντιατρικής  Σχολής, ελληνικού ή ξένου πανεπιστημιακού ιδρύματος.

4.2 Ανώτατο όριο ηλικίας των τακτικών μελών ορίζεται το 29ό έτος της ηλικίας τους, μετά την παρέλευση του οποίου χάνουν αυτομάτως την ιδιότητα του τακτικού μέλους.

4.3 Κάθε ενδιαφερόμενος να αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους της Εταιρείας καταθέτει αίτηση μέλους σε ένα Παράρτημα της εταιρίας ή στο Γενικό Γραμματέα της Εταιρείας. Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, ότι διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα της παραγράφου 4.1. για την ιδιότητα του τακτικού μέλους και ότι δεν στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων και του δικαιώματος συμμετοχής σε συνεταιρισμούς ή ενώσεις και έχει λευκό ποινικό μητρώο.

4.4 Κάθε αίτηση για την ιδιότητα του μέλους εξετάζεται από το Συμβούλιο του εν λόγω Παραρτήματος ή από το Δ.Σ. της Εταιρείας και γίνεται δεκτή εκτός αν ο ενδιαφερόμενος έχει αναπτύξει δράση εναντίον των σκοπών της Εταιρείας, έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα ή δεν έχει λευκό ποινικό μητρώο ή έχει στερηθεί με απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης το δικαίωμα της ίδρυσης ή συμμετοχής σε συνεταιρισμούς ή ενώσεις για όσο διάστημα διαρκεί αυτή η στέρηση.

4.5 Εφόσον το Συμβούλιο του Παραρτήματος ή το Δ.Σ. της Εταιρείας κάνει δεκτή μία αίτηση, ο αιτών αποκτά αμέσως την ιδιότητα του μέλους.

4.6 Το δικαίωμα εγγραφής των μελών καταβάλλεται εφ’ άπαξ με την κατάθεση της αίτησης εγγραφής. Ορίζονται τρεις διαφορετικές συνδρομές. Η πρώτη αφορά στα έτη 1ο, 2ο, 3ο , η δεύτερη στα έτη 4ο, 5ο και πτυχιακά έτη και η τρίτη στους μεταπτυχιακούς. Το αντίτιμο των ανωτέρω συνδρομών θα ορίζετραι από το Δ.Σ. στο τέλος κάθε χρόνου.

4.7 Τα επίτιμα και τα ομότιμα μέλη δεν βαρύνονται με την οικονομική υποχρέωση εγγραφής ή συνδρομής.

4.8 Τιμής ένεκεν τα προ ιδρύσεως της εταιρείας μέλη της Επιτροπής Φοιτητών Οδοντιατρικής Ελλάδας (ΕΦΟΕ), η οποία αποτελεί διαρκή επιτροπή της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΕΦΙΕ), γίνονται αυτόματα μέλη της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Οδοντιατρικής Ελλάδας (ΕΕΦΟΕ).

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 5°

 

5.1. Για τη συμμετοχή των μελών στις Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ.) κατά την άσκηση του δικαιώματος της ψήφου και του εκλέγεσθαι, αρκεί η εγγραφή στην Εταιρεία να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 2 μήνες πριν την σύγκλιση της Συνέλευσης.

5.2. Σε κάθε περίπτωση που ένα μέλος ξεπεράσει το ανώτατο όριο ηλικίας των ιατρικών μελών ή εκπέσει από τη φοιτητική ιδιότητα, χάνει αυτομάτων την ιδιότητα του μέλους και κάθε αξίωμα η θέση που κατέχει στην Εταιρεία. Αν πρόκειται για μέλος του Δ.Σ., παρατείνεται η ιδιότητα του απλού μέλους (άρα και του μέλους του Δ.Σ)  μέχρι  να συγκληθεί Γενική Συνέλευση και να εκλεγεί αντικαταστάτης.

5.3. Αρμόδιο για την εφαρμογή του άρθρου 5 είναι το Συμβούλιο του Παραρτήματος σε συνεργασία με το Δ.Σ. της Εταιρείας, το οποίο ελέγχει αν κάθε μέλος πληροί τις άνωθεν προϋποθέσεις, τακτικά μια φορά το χρόνο και πριν τις Γενικές Συνελεύσεις.

5.4. Τα τακτικά μέλη της Εταιρείας έχουν όλα τα δικαιώματα που τους απονέμει ο νόμος και το παρόν καταστατικό.

5.4.1 Μεριμνούν για τη διατήρηση του θεσμού της Εταιρείας και τη διάδοση των σκοπών της.

5.4.2 Παρουσιάζουν τη δραστηριότητα που αναπτύσσουν στο πλαίσιο της Εταιρείας.

5.4.3 Συμμετέχουν σε όσες το δυνατόν περισσότερες εκδηλώσεις.

5.5. 4 Μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και να εγγράφονται στη λίστα ομιλητών με προτεραιότητα.

5.4.5 Μπορούν να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις και προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

5.4.6 Μπορούν να εκλεγούν και να εκλέγονται σε όλα τα διοικητικά όργανα εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει.

5.4.7 Μπορούν να μετέχουν στις δραστηριότητες του Παραρτήματος, στο οποίο ανήκουν, όπως αυτές καθορίζονται μέσα από τα όργανα αυτού.

5.4.8 Μπορούν να μετέχουν στις ειδικές επιτροπές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

5.4.9 Μπορούν να εκπροσωπούν την Εταιρεία με την παρουσία τους σε επιστημονικές εκδηλώσεις ή κοινωνικά γεγονότα μείζονος σημασίας, έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.

5.4.10 Μπορούν να αιτούντα στην ανακήρυξη τους σε ομότιμα μέλη, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του σχετικού άρθρου 6.

5.4.11 Διατηρούν κάρτα μέλους την οποία τους παρέχει η Εταιρεία με την έγκριση της αίτησης εγγραφής τους.

5.4.12 Δεν μεταβιβάζουν την κάρτα μέλους σε τρίτους και την επιστρέφουν στην Εταιρεία κατόπιν αίτησης της.

5.4.13 Δεν χρησιμοποιούν την ιδιότητα του μέλους, ή την κάρτα μέλους της Εταιρείας για σκοπούς και υπηρεσίες πέραν αυτών που η Εταιρεία αποφασίζει και ανακοινώνει.

5.4.14 Απολαμβάνουν υπηρεσιών που αποφασίζει η Εταιρεία για τα μέλη της με την επίδειξη της κάρτας μέλους, όπως εκπτώσεις στο δικαίωμα συμμετοχής τους σε όλες τις εκδηλώσεις της Εταιρείας και στις εκδόσεις της.

5.4.15 Η υποψηφιότητα για οποιαδήποτε θέση στο Δ.Σ. της Εταιρείας, στα Συ.Π. , στο Προεδρείο της Οργανωτικής Επιτροπής του Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Οδοντιατρικής Ελλάδας και στις επιτροπές του άρθρου 13 δε συμβιβάζεται με συνδικαλιστική ιδιότητα ή με συμμετοχή στα όργανα συνδιοίκησης του πανεπιστημίου ή στα εκτελεστικά και διοικητικά όργανα των κομματικών νεολαιών. Υποψήφιος στις φοιτητικές εκλογές δε δικαιούται να θέσει, από την ημερομηνία των φοιτητικών εκλογών μέχρι το πέρας του επόμενου ακαδημαϊκου έτους, υποψηφιότητα για τις άνω αναφερόμενες θέσεις της Εταιρείας. Στην περίπτωση που εκλεγμένο στις άνω αναφερόμενες θέσεις της Εταιρείας μέλος θέσει υποψηφιότητα στις φοιτητικές εκλογές εκπίπτει αυτοδικαίως απο τη θέση του στο Δ.Σ. της Εταιρείας, στα Συ.Π. , στο Προεδρείο της Οργανωτικής Επιτροπής του Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Οδοντιατρικής Ελλάδας και τις επιτροπές του άρθρου 13. Αρμόδιο για την εφαρμογή αυτού του άρθρου του καταστατικού είναι το Δ.Σ. της Εταιρείας.

5.5. Τα τακτικά μέλη μπορούν να παραιτούνται από τις διοικητικές τους θέσεις στα όργανα της Εταιρείας, εφόσον:

5.5.1. Έχουν αιτιολογήσει με επιστολή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τους λόγους της αποχώρησης τους.

5.5.2. Έχει γίνει δεκτή η παραίτηση τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

5.5.3. Δεν έχουν αφήσει εκκρεμότητες απέναντι στην Εταιρεία και έχουν επιμεληθεί της παράδοσης όλων των στοιχείων τα οποία αφορούσαν στη διοικητική τους θέση και στις δραστηριότητες που συμμετείχαν (συμπεριλαμβανομένων των αντικειμένων που είχαν περιέλθει στην κατοχή τους και ανήκουν στη περιουσία της Εταιρείας).

5.6. Τα τακτικά μέλη μπορούν να παραιτούνται από τις διοικητικές του θέσεις στο Συμβούλιο του Παραρτήματος στο οποίο ανήκουν εφόσον:

5.6.1. Έχουν αιτιολογήσει με γραπτή αίτηση τους λόγους της αποχώρησης τους.

5.6.2. Έχει γίνει δεκτή η παραίτηση τους από το Συμβούλιο του Παραρτήματος στο οποίο ανήκουν και

5.6.3. Δεν έχουν αφήσει εκκρεμότητες απέναντι στην Εταιρεία και έχουν επιμεληθεί της παράδοσης όλων των στοιχείων, τα οποία αφορούσαν στη διοικητική τους θέση και στις δραστηριότητες που συμμετείχαν (συμπεριλαμβανομένων των αντικειμένων που είχαν περιέλθει στην κατοχή τους και ανήκουν στην περιουσία της Εταιρείας).

5.7. Να παραιτούνται από την ιδιότητα του Μέλους της Εταιρείας εφόσον:

5.7.1 Έχουν αιτιολογήσει στο Γενικό Γραμματέα της Εταιρείας, με γραπτή αίτηση τους, τους λόγους της αποχώρησης τους.

5.7.2. Έχει γίνει δεκτή η παραίτηση τους από το Δ.Σ. της Εταιρείας.

5.7.3. Δεν έχουν αφήσει εκκρεμότητες απέναντι στην Εταιρεία και έχουν επιμεληθεί της παράδοσης όλων των στοιχείων, τα οποία αφορούσαν στις δραστηριότητες που συμμετείχαν (συμπεριλαμβανομένων των αντικειμένων που είχαν τυχόν περιέλθει στην κατοχή τους και ανήκουν στην περιουσία της Εταιρείας.

 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΕΣ

Άρθρο 6°

 

6.1. Οι προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος ομότιμο μέλος είναι:

6.1.1. Να διαθέτει πτυχίο ιατρικής, οδοντιατρικής, νοσηλευτικής, βιολογικής κ.τ.λ. Σχολής ελληνικού ή ξένου πανεπιστημιακού ιδρύματος, ή να έχει σημαντική ανιδιοτελή προσφορά στην προαγωγή του έργου και των σκοπών της Εταιρείας, ανεξαρτήτως του χώρου του.

6.1.2. Να έχει εκφράσει γραπτώς με επιστολή του προς το Δ.Σ. της Εταιρείας την επιθυμία του να ανακηρυχθεί ομότιμο μέλος.

6.2. Τις αιτήσεις για την ιδιότητα του ομότιμου μέλους εξετάζει και εγκρίνει ή απορρίπτει
το Δ.Σ. της Εταιρείας με απλή πλειοψηφία.

6.3. Τα ομότιμα μέλη, χωρίς ανώτατη ηλικία, έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών της Εταιρείας πλην του δικαιώματος της ψήφου και του εκλέγεσθαι σε διοικητικές θέσεις ή στα όργανα της Εταιρείας.

 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 7°

 

7.1. Επίτιμα μέλη της Εταιρείας μπορούν να είναι οι πάντες ανακηρυσσόμενοι σαν τέτοια μέλη ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με τη γραπτή εισήγηση πέντε τουλάχιστον μελών της Εταιρείας.

7.1.1. Κριτήριο για την ανακήρυξη επίτιμου μέλους   αποτελεί η αναγνωρισμένη και διακεκριμένη επιστημονική ή κοινωνική προσφορά, ή η συμβολή στο έργο και στους σκοπούς της Εταιρείας.

7.2. Τα επίτιμα μέλη, χωρίς ανώτατη ηλικία, έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών με εξαίρεση το δικαίωμα της ψήφου και του εκλέγεσθαι σε διοικητικές θέσεις ή στα όργανα της Εταιρείας.

 

 

 

 

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 8°

 

8.1. Οι πόροι της Εταιρείας που συλλέγονται στο Γενικό Ταμείο της Εταιρείας και στα ταμεία των γραφείων αντιπροσώπευσης, είναι οι δωρεές, οι χορηγίες, καθώς και ό,τι άλλο νομίμως και εξ οιουδήποτε λόγου κτάται.

8.2. Επιπλέον στους πόρους που συλλέγονται στο Γενικό Ταμείο της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται οι συνδρομές και το δικαίωμα εγγραφής των μελών.

8.3. Οι πόροι της Εταιρείας οι οποίοι συλλέγονται στα Ταμεία των γραφείων αντιπροσώπευσης και για τη διαχείριση των οποίων ευθύνεται ο Ταμίας του αντίστοιχου Παραρτήματος, προέρχονται από: χορηγίες ή δωρεές προς το Παράρτημα καθώς και οι εγγραφές / συνδρομές μελών.

8.4. Η περιουσία της Εταιρείας περιλαμβάνει τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν αποκτηθεί με τις χορηγίες προς την Εταιρεία.

8.5. Τα ταμεία των γραφείων αντιπροσώπευσης υπάγονται λογιστικώς άμεσα στο Γενικό Ταμείο, και οι τακτικές ή έκτακτες δαπάνες για λειτουργικά ή άλλα έξοδα, ρυθμίζονται με εσωτερικό κανονισμό που προτείνεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας και ψηφίζεται στη Γενική Συνέλευση.

 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9°

 

9.1. Τα όργανα ης Εταιρείας είναι:

9.1.1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της Εταιρείας

9.1.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας

9.1.3. Η διαρκής Επιτροπή Γραφείων Αντιπροσώπευσης Εξωτερικού (Ε.Γ.Α.Ε.).

9.1.4. Η διαρκής Επιτροπή Μεταπτυχιακών (Ε.Μ)

9.1.5. Οι Ειδικές Επιτροπές δραστηριοτήτων (Ε.Ε.).

9.1.6. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.).

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10ο

 

10.1. Η Γ.Σ. της Εταιρείας αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας.

10.2. Αποτελείται από το σύνολο των μελών τα οποία έχουν ενταχθεί στην Εταιρεία τουλάχιστον δύο (2) μήνες προ της συγκλίσεως αυτής.

10.3. Η Γ.Σ. της Εταιρείας συγκαλείται τακτικά μια φορά ανά έτος, στη διάρκεια του Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Οδοντιατρικής Ελλάδας ή σε ημερομηνία που αποφασίζει η προηγούμενη τακτική γενική συνέλευση ή έκτακτο μετά από εισήγηση 2/3 του Δ.Σ. Σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί με ομόφωνη απόφαση του να μεταθέσει την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης έως 6 (έξι) μήνες από το προκαθορισμένο χρόνο.

10.4. Την ευθύνη για τη σύγκλιση της Γ.Σ. την έχει το Δ.Σ.

10.5. Η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. καθορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το Γενικό Γραμματέα, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των γραφείων αντιπροσώπευσης και των μελών.

10.6. Η Γενική Συνέλευση, ασκεί όλα γενικώς τα δικαιώματα της, όπως ορίζεται από τους νόμους και το παρόν καταστατικό. Ειδικότερα:

10.6.1. Αξιολογεί τα πεπραγμένα των Παραρτημάτων και των Επιτροπών.

10.6.2. Είναι αρμόδια για την έγκριση ή την απόρριψη του ισολογισμού κάθε Παραρτήματος, του ισολογισμού όλων των εκδηλώσεων, των επιτροπών και του Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Οδοντιατρικής Ελλάδας.

10.6.3. Είναι αρμόδια για την έγκριση ή ην απόρριψη του ετήσιου ισολογισμού της Εταιρείας.

10.6.4. Αποδέχεται συνολικά και κατά κράτος με ψηφοφορία τις εκ του Δ.Σ. της εταιρείας προτεινόμενες καταστατικές τροποποιήσεις.

10.6.5. Είναι η μόνη αρμόδια για τη διάλυση της εταιρείας.

10.7. Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται μόνο όταν υπάρχει το 1/4 των τακτικών μελών παρόν.

10.8. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται εντός 7 (επτά) ημερών, οπότε δεν απαιτείται το 1/4 των μελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το παρόν καταστατικό για συγκεκριμένες περιπτώσεις.

10.9. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών.

10.10. Στην αρχή κάθε Γ.Σ. εκλέγονται προσωρινά μεταξύ των μελών, τρία μέλη με αρμοδιότητες εφορευτικής επιτροπής: απαριθμούν τα παριστάμενα μέλη με δικαιώματα ψήφου και μετρούν τις ψήφους με επίδειξη της έγκυρης κάρτας μέλους.

10.11. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα παριστάμενα, μέλη, συμπεριλαμβανομένης της εφορευτικής επιτροπής και μόνον αυτά.

10.12. Η ψήφος δεν είναι μεταβιβάσιμη.

10.13. Στη Γ.Σ. προεδρεύει ο πρόεδρος της Εταιρείας ή ο Αντιπρόεδρος και τηρούνται πρακτικά από τον Γενικό γραμματέα της Εταιρείας. Ο πρόεδρος και ο Γενικός γραμματέας αποτελούν το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης.

10.14. Σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος των μελών του προεδρείου εκλέγονται αντικαταστάτες για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης μόνο Γ.Σ.

10.15. Μετά την ανακοίνωση της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. ανοίγει λίστα ομιλητών.

10.16. Κάθε μέλος της Εταιρείας, τακτικό, ομότιμο ή επίτιμο, μπορεί να ζητήσει το λόγο για διαδικαστικό ζήτημα ή για διευκρινιστική ερώτηση.

10.17. Κάθε μέλος της Εταιρείας, τακτικό, ομότιμο ή επίτιμο μπορεί να εισηγηθεί έως τρεις προτάσεις σε ψηφοφορία εφόσον υπάρχει δεύτερος εισηγητής, για κάθε πρόταση. Η εισήγηση υποβάλλεται στο προεδρείο γραπτώς με αιτιολόγηση μέχρι 10 (δέκα) γραμμές σε ειδικό φύλλο που έχει ετοιμάσει και διαθέσει στη Γενική Συνέλευση το προεδρείο. Την αιτιολόγηση συνυπογράφουν οι δύο εισηγητές της πρότασης. Ο γραμματέας της γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να διαβάσει την πρόταση και την αιτιολόγηση της στη Γενική Συνέλευση το συντομότερο. Αν δεν υπάρχει διευκρινιστική ερώτηση επί της εισήγησης, πραγματοποιείται αμέσως ανοικτή ψηφοφορία με την επίδειξη της κάρτας μέλους για την έγκριση ή την απόρριψη της συγκεκριμένης πρότασης. Τόσο το φύλλο της πρότασης όσο και το αποτέλεσμα της Γ.Σ. για την πρόταση φυλάσσονται στα πρακτικά.

10.18. Σε κάθε ψηφοφορία, συμμετέχουν και υπολογίζονται σε αυτή μόνο τα παριστάμενα μέλη.

10.19. Οι ψηφοφορίες είναι ανοικτές, εκτός αν η Γενική Συνέλευση ζητήσει το αντίθετο για συγκεκριμένη ψηφοφορία, και πραγματοποιούνται με την επίδειξη έγκυρης κάρτας μέλους.

10.20. Το αποτέλεσμα κάθε ψηφοφορίας ανακοινώνεται από τον πρόεδρο και καταγράφεται στα πρακτικά.

10.21. Η Γ.Σ. μπορεί να πραγματοποιηθεί και με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας (π.χ. τηλεδιάσκεψη, Internet και άλλα) ή κάποια μέλη της να συμμετέχουν σε αυτή με αυτούς τους τρόπους. Αυτή η διαδικασία ακολουθείται όταν εξασφαλιστεί ο απαραίτητος εξοπλισμός, το αδιάβλητο της επικοινωνίας και τα άτομα που θα συμμετέχουν με αυτούς τους τρόπους υπερβαίνουν τα είκοσι (20).

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Άρθρο 11°

 

11. Η σύνοψη  των  συζητήσεων και των αποτελεσμάτων της Γ.Σ.   δημοσιεύεται το

περιοδικό της Εταιρείας και στις υπηρεσίες πληροφόρησης   της Εταιρείας στο Internet και ανακοινώνεται στα γραφεία αντιπροσώπευσης της Εταιρείας.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12°

12.1. Η Εταιρεία διοικείται από το Δ.Σ. που αποτελείται από πέντε (5) αιρετά μέλη και τέσσερα (4) αυτοδικαίως συμμετέχοντα στο όργανο αυτό τακτικά μέλη της Εταιρείας..

12.2. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. είναι ισότιμα.

12.3. Αναλυτικά, τα αιρετά μέλη του Δ.Σ. είναι:

12.3.1. Ο Πρόεδρος

12.3.2. Ο Αντιπρόεδρος

12.3.3. Ο Γενικός Γραμματέας

12.3.4. Ο Γενικός Ταμίας.

12.3.5. Μέλος

12.4. Η θητεία των αιρετών μελών του Δ.Σ. είναι μονοετής.

12.5 Το Δ.Σ. περιλαμβάνει όπως προαναφέρθηκε 4 θέσεις μέλους, καθεμία από τις οποίες καταλαμβάνει αυτοδικαίως ο Πρόεδρος του γραφείου Θεσσαλονίκης , του γραφείου Αθηνών ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών και ένας εκπρόσωπος της ΕΓΑΕ.

12.6. Στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. υπάγονται:     

12.6.1. Η σύγκλιση της Γ.Σ.

12.6.2. Η κατάρτιση της ημερησίας διάταξης της Γ.Σ.

12.6.3. Η εντολή σύνταξης εκθέσεων που θα τεθούν υπόψη της Γ.Σ. για την αξιολόγηση των πεπραγμένων των Επιτροπών και των γραφείων αντιπροσώπευσης, των ισολογισμών των γραφείων αντιπροσώπευσης και των Επιτροπών, των ισολογισμών των εκδηλώσεων, του ισολογισμού της εταιρείας και του ετησίου πλαισίου δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

12.6.4. Η εκλογή του πειθαρχικού Συμβουλίου.

12.6.5. Ο ορισμός των επιτροπών και του συντονιστή τους έπειτα από πρόταση δύο τουλάχιστον μελών του Δ.Σ. για κάθε υποψήφιο. Η καθοδήγηση και ο έλεγχος του έργου των Επιτροπών ακολούθως προς το καταστατικό και τις αποφάσεις της γενικής  Συνέλευσης.

12.6.6. Ο έλεγχος των δραστηριοτήτων των γραφείων αντιπροσώπευσης, οι οποίες συγκεντρώνουν στον προϋπολογισμό τους έξοδα που ξεπερνούν το απόθεμα του Ταμείου του Παραρτήματος.

12.6.7. Ο καθορισμός της προσαρμογής του ύψους του δικαιώματος εγγραφής μέλους, της ετήσιας εισφοράς των μελών ή της συνδρομής στα έντυπα της Εταιρείας.

12.6.8. Η διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας που αποκτάται με πόρους της Εταιρείας ή δωρίζεται στην Εταιρεία, ( στην περιουσία αυτή, περιλαμβάνονται τα γραφεία της Εταιρείας, τα έγγραφα της εταιρείας, τα αρχεία της Εταιρείας, το γενικό ταμείο, ο τεχνολογικός εξοπλισμός και τα υπόλοιπα εντύπων ή άλλου υλικού που ανήκει στην Εταιρεία).

12.6.9. Η επίτευξη συνεργασιών με άλλους φορείς.

12.6.10. Η λήψη αποφάσεων και η εφαρμογή αυτών σε κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών.

12.7. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τέσσερις φορές ανά έτος (κάθε τρίμηνο) και έκτακτα όποτε εισηγηθεί ο Πρόεδρος ή η πλειοψηφία του Δ.Σ.

12.8 Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του Δ.Σ.

12.9 Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρισταμένων μελών, εφόσον υπάρχει απαρτία (τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα) και με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες το καταστατικό ορίζει ότι απαιτείται ομοφωνία.

12.10. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μέσα σε 1 (μία) εβδομάδα.

12.11. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του προέδρου, εκτός αν οι διαφωνούντες ζητήσουν τη σύγκλειση γενικής συνέλευσης.

12.12. Της συνεδρίασης προεδρεύει ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος σε απουσία του Προέδρου, και τα πρακτικά τηρούνται αναλυτικά από το Γενικό Γραμματέα.

12.13. Σε περίπτωση παραίτησης αιρετού μέλους του Δ.Σ. η θέση που χηρεύει θα καλύπτεται προσωρινά μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση από τον πρόεδρο του συμβουλίου ένος εκ των παραρτημάτων της εταιρείας στην Ελλάδα. Η επόμενη Γενική Συνέλευση προκυρήσσει εκλογές για τη συγκεκριμένη θέση και ακολουθεί η διαδικασία η οποία περιγράφεται στο καταστατικό για τις εκλογές των αιρετών μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας.

 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Άρθρο 13°

 

13.1. Με την ισχύ   του παρόντος καταστατικού ορίζονται τρεις διαρκείς Επιτροπές: Η Επιτροπή μεταπτυχιακών Φοιτητών, η Επιτροπή Αποφοίτων και ομότιμων μελών (Ε.Α.) και η Επιτροπή Εκδόσεων (Ε.Ε.).

13.2. Όλες οι διαρκείς επιτροπές έχουν απεριόριστη διάρκεια λειτουργίας και δεν μπορούν να παυθούν παρά μόνο να αναστείλουν τη λειτουργία τους για ορισμένο χρονικό διάστημα με απόφαση του Δ.Σ. επί σοβαρού κωλύματος.

13.3. Τα μέλη της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Φοιτητών Οδοντιατρικής (Ε.Μ.Φ.Ο.) είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές τμημάτων ή σχολών με πτυχίο Οδοντιατρικής και ομότιμα μέλη της Εταιρείας.

13.4. Η Επιτροπή Εκδόσεων της ΕΕΦΟΕ περιλαμβάνει τρεις ομάδες, την Συντακτική Ομάδα του Περιοδικού της ΕΕΦΟΕ, την Μεταφραστική Ομάδα συγγραμμάτων ή άλλων εντύπων και την Ομάδα Εντύπων, η οποία επιμελείται των ενημερωτικών εντύπων της ΕΕΦΟΕ και της έκδοσης οδηγών πληροφόρησης και βιβλίων. Τα μέλη της Επιτροπής Εκδόσεων και των ομάδων που την συναποτελούν ορίζονται από το Δ.Σ.

13.5. Τα μέλη κάθε διαρκούς επιτροπής ψηφίζουν τον εσωτερικό κανονισμό της επιτροπής, ο οποίος ισχύει με την επικύρωση του Δ.Σ. της Εταιρείας, εφόσον δεν αντιβαίνει το παρόν καταστατικό.

13.6. Η κάθε διαρκής Επιτροπή αποσαφηνίζει το αντικείμενο και τον τρόπο της δράσης της στα πλαίσια του παρόντος καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας.

13.7. Κάθε διαρκής επιτροπή ρυθμίζει τις οικονομικές σχέσεις της και κάθε δαπάνη ή έσοδο σε συνεργασία με το Γενικό Ταμία της Εταιρείας και τον Πρόεδρο. Γενικά, οι επιτροπές οφείλουν να ενημερώνουν το Δ.Σ. για τις οικονομικές τους δραστηριότητες.

13.8. Σε κάθε περίπτωση αδυναμίας της συνέχισης του έργου μιας επιτροπής ή διακοπής της λειτουργίας της, το Δ.Σ. εκλέγει νέο συντονιστή και καταρτίζει εκ νέου το πλάνο δράσης της επιτροπής.

13.9. Σε κάθε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών της ή με τις άλλες επιτροπές, αρμόδιο σε πρώτο βαθμό είναι το Δ.Σ. και σε δεύτερο βαθμό η Γ.Σ.

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Άρθρο 14°

 

14.1. Οι ειδικές επιτροπές ορίζονται από το Δ.Σ.   με πρόταση δύο τακτικών μελών της

Εταιρείας και έχουν συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης που αφορά στην υλοποίηση μιας νέας δραστηριότητας.

14.2. Με την έγκριση του καταστατικού ορίζονται αρχικά οι εξής ειδικές επιτροπές: επιτροπή   εκδόσεων  της  ΕΕΦΟΕ,  επιτροπή  προπτυχιακής εκπαίδευσης,   επιτροπή πληροφορικής, επιτροπή αθλητικών δραστηριοτήτων.

14.3. Το Δ.Σ. ορίζει το συντονιστή κάθε ειδικής επιτροπής και μόνο αυτό είναι αρμόδιο για την αντικατάσταση του.

14.4. Η κάθε ειδική Επιτροπή αποσαφηνίζει το αντικείμενο και τον τρόπο της δράσης της στα πλαίσια του παρόντος καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας.

14.5. Η δράση   των ειδικών Επιτροπών ελέγχεται από το Δ.Σ. με το οποίο οι ειδικές Επιτροπές οφείλουν να συνεργάζονται και το οποίο οφείλουν να ενημερώσουν τακτικά.

14.6. Σε περίπτωση διαφωνίας τόσο μεταξύ των μελών της όσο και με τις άλλες επιτροπές, αρμόδιο σε πρώτο βαθμό είναι το Δ.Σ. και σε δεύτερο βαθμό η Γ.Σ.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 15°

 

15.1. Οι διαδικασίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως εξής:

15.1.1. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την Γ.Σ. Ειδικότερα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται οι πρώτοι πέντε (5) σε ψήφους υποψήφιοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση Ακολούθως το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα και με εσωτερική ψηφοφορία μεταξύ των μελών εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Ταμίας. Σε περίπτωση ισοψηφιών γίνεται κλήρωση.

15.1.2. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με γραπτή δήλωση του ενδιαφερομένου προς το Δ.Σ. πρέπει δε οι δηλώσεις αυτές να έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία της Εταιρείας, το αργότερο τρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γ.Σ.

15.1.3. Το Δ.Σ. ελέγχει τις υποψηφιότητες και όσες κρίνει ότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνες προς τις διατάξεις του καταστατικού, τις καταχωρεί με αλφαβητική σειρά στα ψηφοδέλτια.

15.1.4. Τα ψηφοδέλτια αυτά παραδίδει το Δ.Σ. στην εφορευτική επιτροπή για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γ.Σ. ισχύουν τα ίδια ψηφοδέλτια.

15.1.5. Σε περίπτωση που ένας εκλεγείς δεν θελήσει ή δεν μπορέσει να αναλάβει τα καθήκοντα του πριν καν το Δ.Σ. συγκροτηθεί σε σώμα αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά μέλη.

15.1.6. Η Εφορευτική Επιτροπή που σχηματίζεται για τις εκλογές αποτελείται από τρία τακτικά μέλη της Εταιρείας.

15.1.7. Τα μέλη της εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα κι υποψήφιοι.

15.1.8. Ειδικά για το αξίωμα  του προέδρου της Εταιρείας, για να υποβάλει κάποιο τακτικό μέλος υποψηφιότητα είναι απαραίτητο να έχει διατελέσει ένα (1) τουλάχιστο χρόνο μέλος του Δ.Σ. ή κάποιου Συ.Π. ή να έχει διατελέσει Πρόεδρος , Γενικός Γραμματέας, ή Ταμίας της Οργανωτικής Επιτροπής του Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Οδοντιατρικής Ελλάδας, κατά την προηγούμενη διετία. Ο εκλεγόμενος πρόεδρος δε μπορεί να εκλεγεί για Τρίτη συνεχή θητεία στο αξίωμα του προέδρου. Κανένα μέλος στο οποίο έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή δε δικαιούται να θέσει υποψηφιότητα για Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας ή Ταμίας της Εταιρείας.

15.1.9. Υποψήφιος που τυχόν εκλεγεί σε περισσότερα του ενός αξιώματα επιλέγει το ένα από αυτά.

15.2. Η Εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη:

1.5.2.1. Της Ενημέρωσης των γραφείων αντιπροσώπευσης και των μελών σχετικά με τα αποτελέσματα των εκλογών.

1.5.2.2. Του ελέγχου της εγκυρότητας των εκλογικών καταλόγων

15.2.3. Της διεξαγωγής των εκλογών και της ανακοίνωσης του αποτελέσματος.

15.3. Ενστάσεις κατά της διαδικασίας μπορούν να υποβληθούν σε διάστημα τριών (3) ημερών από την επόμενη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

15.4. Μετά το πέρας των εκλογών, το Διοικητικό Συμβούλίο επιμελείται της παράδοσης στα νέα μέλη του Δ.Σ. των βιβλίων της Εταιρείας και των λοιπών στοιχείων που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο κάθε αξιώματος.

15.5. Κατά τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα τα απλά μέλη του Δ.Σ. (Εκπρόσωποι των Παραρτημάτων στην Ελλάδα και Συντονιστής  της Ε.Γ.Α.Ε.) συμμετέχουν αυτοδικαίως (ex-of-ficio). Είναι αυτονόητο ότι τα μέλη αυτά προέρχονται από άλλες αρχαιρεσίες που περιγράφονται στο παρόν καταστατικό και οι οποίες αφορούν στην εκλογή τους σε εκείνες τις θέσεις που δικαιολογούν τη συμμετοχή τους αυτοδικαίως (ex-of-ficio) στο Δ.Σ.

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 16°

 

16.1. Ο Πρόεδρος της Εταιρείας εκπροσωπεί την Εταιρεία παντού δικαστικά ή εξώδικα και διεθνώς. Έχει το δικαίωμα να δεσμεύει την Εταιρεία οπωσδήποτε. Σε περίπτωση κωλύματος τότε αναπληρούνται από τον Αντιπρόεδρο της Εταιρείας.

16.2. Τα άλλα καθήκοντα του προέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα:

16.2.1. Η σύγκλιση  και προεδρία των συνεδριάσεων του Δ.Σ.  και της Γ.Σ.  της Εταιρείας.

1 6.2.2. Η προεδρία του πειθαρχικού Συμβουλίου της εταιρείας.

16.2.3. Η ευθύνη για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης τόσο του Δ.Σ. όσο και της Γ.Σ. της Εταιρείας σε συνεργασίας με το Γενικό Γραμματέα της Εταιρείας.

16.2.4. Η ευθύνη για την ενημέρωση των μελών της Εταιρείας για κάθε ζήτημα που προκύπτει στην Εταιρεία.

16.2.5. Η ευθύνη για την κατάθεση του ετήσιου απολογισμού στη Γενική Συνέλευση.

16.2.6. Η υπογραφή όλων των εξερχόμενων εγγράφων του Δ.Σ. της Εταιρείας καθώς και των Πρακτικών της Γ.Σ. των Συνεδριάσεων του Δ.Σ., των γραμματίων εισπράξεων και των ενταλμάτων πληρωμών.

16.2.7. Φροντίζει για την εφαρμογή του καταστατικού, των αποφάσεων των Γ.Σ. και του Δ.Σ. και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

16.2.8. Ενεργεί από κοινού με τον Ταμία για τις αναλήψεις χρημάτων από τις Τράπεζες, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο.

16.2.9. Η ευθύνη ενημέρωσης των νέων μελών σχετικά με τους σκοπούς και τους στόχους της Εταιρείας, όπως επίσης για τους κανόνες λειτουργίας που διέπουν την Εταιρεία, σε συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.

 

Άρθρο 17°

 

17. Τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου είναι τα ακόλουθα:

17.1. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος.

17.2. Διεκπεραιώνει όλες τις αρμοδιότητες, οι οποίες θα ανατεθούν σ' αυτόν τον Πρόεδρο ή το Δ.Σ. της Εταιρείας.

17.3. Ενημερώνει τα νέα μέλη σχετικά με τους σκοπούς και τους στόχους της Εταιρείας, όπως επίσης για τους κανόνες λειτουργίας που διέπουν την Εταιρεία, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.

17.4. Συντονίζει τις Εκδόσεις της Εταιρείας σε συνεργασία με την ειδική Επιτροπή Εκδόσεων.

 

Άρθρο 18°

 

18. Τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα είναι τα ακόλουθα:

18.1. Η τήρηση των αρχείων της Εταιρείας, δηλαδή του βιβλίου Πρωτοκόλλου, του Βιβλίου πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, του Βιβλίου Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ., του βιβλίου Μητρώου των Μελών της Εταιρείας των ηλεκτρονικών μέσων φύλαξης των αρχείων και ακόμη η φύλαξη της Σφραγίδας της Εταιρείας.

18.2. Η ευθύνη κατάρτισης της ημερησίας διάταξης της Γ.Σ. και των συνεδριάσεων του Δ.Σ. σε συνεργασία με τον πρόεδρο της εταιρίας.

18.3. Η τήρηση αναλυτικών πρακτικών της Γ.Σ. και των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τα οποία συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και καταχωρεί στο αντίστοιχο βιβλίο Πρακτικών.

18.4. Η τήρηση απουσιολογίου για τα μέλη του Δ.Σ.

18.5. Η εύρυθμη λειτουργία των γραφείων της Εταιρείας.

18.6. Η επικοινωνία μεταξύ των Γραφείων Αντιπροσώπευσης, των Επιτροπών και του Δ.Σ.

18.7. Η έκδοση τακτικού ενημερωτικού εντύπου, για τα Συμβούλια των γραφείων  αντιπροσώπευσης, τους Συντονιστές όλων των Επιτροπών και τα μέλη του Δ.Σ. το έντυπο αυτό θα περιέχει πληροφορίες για την πρόοδο των δραστηριοτήτων σε όλα τα επίπεδα της Εταιρείας.

18.8. Η ευθύνη ενημέρωσης των νέων μελών σχετικά με τους σκοπούς και τους στόχους
της Εταιρείας, όπως επίσης για τους κανόνες λειτουργίας που διέπουν την Εταιρεία
σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.

 

Άρθρο 19ο

 

19. Τα καθήκοντα του Γενικού Ταμία είναι τα ακόλουθα:

19.1. Η έννομη και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας.

19.2. Η εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού, εφόσον υπάρχει, για το Γενικό Ταμείο της Εταιρείας.

19.3. Η οικονομική τακτοποίηση των μελών της Εταιρείας σε συνεργασία με τους ταμίες των γραφείων αντιπροσώπευσης και τους συντονιστές των διαρκών επιτροπών, με την είσπραξη σε διπλότυπες αποδείξεις του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής των μελών, καθώς και κάθε άλλου εσόδου της Εταιρείας.

19.4. Πληρώνει τα έξοδα της Εταιρείας και κάθε υποχρέωση προς τρίτους, ύστερα από εντολή του Προέδρου.

19.5. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων του Γενικού Ταμείου και τηρεί βιβλία Ταμείου, εισπράξεων και πληρωμών και κάθε άλλο στοιχείο που απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

19.6. Είναι υποχρεωμένος να ενεργεί από κοινού με τον Πρόεδρο, ή το νόμιμο αναπληρωτή του, για κάθε πληρωμή.

19.7. Συντονίζει τη συνεργασία των γραφείων αντιπροσώπευσης και των επιτροπών με το Δ.Σ. και το Γενικό Ταμείο σε οικονομικό επίπεδο.

19.8. Έχει την ευθύνη της τήρησης των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας μαζί με τον Πρόεδρο και της φορολογικής τακτοποίησης.

19.9. Φροντίζει και συντονίζει τις ενέργειες για την ανεύρεση πόρων.

19.10. Συνεργάζεται με τον Ταμία του Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Οδοντιατρικής Ελλάδας για τον οικονομικό έλεγχο της διοργάνωσης του Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Οδοντιατρικής Ελλάδας οποιαδήποτε στιγμή.

19.11. Διενεργεί οικονομικό έλεγχο στις επιτροπές, στα γραφεία αντιπροσώπευσης και σε κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας, οποιαδήποτε στιγμή.

19.12. Παρουσιάζει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό της Εταιρείας στη Γ.Σ. σε συνεργασίας με τον Πρόεδρο της Εταιρείας.

19.13. Ενημερώνει το Δ.Σ. ανά πάσα στιγμή για την οικονομική κατάσταση του συνόλου της Εταιρείας.

19.14. Συντονίζει και ελέγχει την δράση των ταμείων των γραφείων αντιπροσώπευσης. Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση σε γραπτές εντολές του.

 

Άρθρο 20°

 

20. Καθήκον του Μέλους του Δ.Σ. είναι να διεκπεραιώνει όλες τις αρμοδιότητες που θα του ανατεθούν από το Γενικό Γραμματέα ή τον Ταμία.

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 21°

 

21.1. Οποιαδήποτε πράξη μέλους της Εταιρείας αντιβαίνει διάταξη  του παρόντος καταστατικού συνιστά αυτομάτως πειθαρχικό παράπτωμα.

21.2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.) της Εταιρείας αποτελείται από το σύνολο του Δ.Σ.

21.3. Το Π.Σ. έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του Καταστατικού και τον έλεγχο της συμμόρφωσης των πράξεων των μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του.

21.4. Το Π.Σ. συγκαλείται κατόπιν προτάσεως τριών μελών του Δ.Σ., για παραβίαση συγκεκριμένων παραγράφων του καταστατικού της εταιρείας. Επίσης, Π.Σ. μπορεί να συγκληθεί, για οπιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. τηε Εταιρείας ή για οποιοδήποτε μέλος Συ.Π. κατόπιν έγγραφης πρότασης του 1/7 των μελών της Εταιρείας στην πρώτη περίπτωση ή του 1/3 των μελών του παραρτήματος στη δεύτερη περίπτωση.

21.5. Π.Σ. μπορεί να συγκληθεί επίσης κατόπιν κατάθεσης πρότασης μομφής από αριθμό άνω του 1/5 των τακτικών μελών ενός παραρτήματος εναντίον του συμβουλίου του συγκεκριμένου παραρτήματος, οπότε και αποφασίζει άν συντρέχουν λόγοι παύσης αυτού.

21.6. Οι αποφάσεις του Π.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.

21.7. Κανένα μέλος του Π.Σ. δε δικαιούται να ζητήσει εξαίρεση.

21.8. Σε περιπτώσεις που ένα μέλος του ορισθέντος Π.Σ. υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα, κατόπιν προσωρινής αποφάσεως του Δ.Σ. τίθεται σε προσωρινή διαθεσιμότητα και η θέση καλύπτεται με κλήρωση μεταξύ των υπολοίπων μελών του Δ.Σ.

21.9. Σε περίπτωση που υποπέσουν σε Πειθαρχικό Παράπτωμα τόσα μέλη του Δ.Σ., ώστε να μην μπορεί να συγκληθεί πλέον πειθαρχικό συμβούλιο, συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. με θέμα την εκδίκαση του συλλόγου αυτού Πειθαρχικού Παραπτώματος.

21.10. Για την επιβολή της ποινής της διαγραφής απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία, των 2/3 των παρισταμένων μελών, για την δε επιβολή οποιασδήποτε άλλης ποινής απιτείται απόλυτη πλειοψηφία (το ½ των παρισταμένων μελών συν 1). Δικαίωμα ανάκλυσης πειθαρχικής ποινής έχει η Γ.Σ. Εταιρείας στην οποία παρίστανται το 1/7 και άνω των μελών.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 22°

 

22.1. Τα Παραρτήματα ιδρύονται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας σε πόλεις του εσωτερικού και του εξωτερικού στις οποίες εδρεύουν Πανεπιστήμια με Οδοντιατρικό Τμήμα όπου φοιτούν έλληνες φοιτητές ή φοιτητές ελληνικής καταγωγής.

22.2. Συντονίζονται και διοικούνται από τριμελές συμβούλιο του οποίου προΐσταται ο Διευθυντής του Παραρτήματος.

22.3. Ο πρώτος Διευθυντής κάθε Παραρτήματος ορίζεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας με θητεία ενός έτους. Κάθε Διευθυντής μετά από αυτόν εκλέγεται από τα μέλη της ΕΕΦΟΕ που εγγράφηκαν μέσω τους Παραρτήματος.

22.4. Η λειτουργία κάθε Παραρτήματος ρυθμίζεται με εσωτερικό κανονισμό που αποφασίζει και συντάσσει το Δ.Σ. της Εταιρείας.

22.5. Παραρτήματα της Εταιρείας μπορούν να λειτουργούν σε πόλεις, όπου εδρεύουν Οδοντιατρικές Σχολές ή Τμήματα. Αποτελούν δε αναπόσπαστο κομμάτι της Εταιρείας και τα μέλη τους έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών ως ορίζεται στο παρόν καταστατικό.

22.6. Σε κάθε πόλη μπορεί να υπάρχει μόνο ένα Παράρτημα

22.6.1. Οι αρχές και η λειτουργία όλων των Παραρτημάτων διέπονται από καταστατικό της Εταιρείας και τους εσωτερικούς κανονισμούς που ψηφίζει το Δ.Σ.

22.6.2.Οι  διατάξεις  που  αφορούν  την   ίδρυση,   οργάνωση   και  λειτουργία  των παραρτημάτων αναφέρονται αναλυτικά στα άρθρα 22 - 33.

22.7. Σε περίπτωση κατά την οποία σε μία πόλη, όπου μπορεί να λειτουργήσει Παράρτημα, εντούτοις δεν έχει ιδρυθεί ακόμη, τυχόν αιτήσεις προερχόμενες από τη συγκεκριμένη πόλη κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα, της Εταιρείας, εντάσσονται στο πλησιέστερο παράρτημα και, κατά την ίδρυση του αντίστοιχου τοπικού Παραρτήματος μεταφέρονται σε αυτό.

 

Άρθρο 23°

 

23.1. Για την ίδρυση Παραρτήματος σε μια πόλη κατατίθενται στο Δ.Σ. αίτηση η οποία υπογράφεται από 7 (επτά) ή περισσότερα άτομα που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να γίνουν μέλη της Εταιρείας.

23.2. Στην ιδρυτική αίτηση πρέπει να ορίζεται η έδρα του Παραρτήματος.

23.3. Το Δ.Σ. της Εταιρείας εξετάζει τις αιτήσεις ίδρυσης γραφείων αντιπροσώπευσης και τις επικυρώνει εφόσον είναι σύμφωνες προς το παρόν καταστατικό και ανταποκρίνονται στους στόχους και στους σκοπούς της Εταιρείας.

 

Άρθρο 24°

 

24. Όργανο του κάθε παραρτήματος είναι το Συμβούλιο του Παραρτήματος. Έχει μονοετή θητεία.

 

Άρθρο 25°

 

25. Τα συμβούλια των παραρτημάτων οφείλουν να ενεργούν βάση του καταστατικού και των  σκοπών της εταιρείας.

 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 26°

 

26.1 Η Συνέλευση κάθε Παραρτήματος αποτελείται από όλα τα τακτικά και ομότιμα μέλη που υπάγονται στο παράρτημα.

26.2 Τα επίτιμα μέλη της Εταιρείας δεν υπάγονται σε κανένα Παράρτημα.

26.3 Η συνέλευση του Παραρτήματος συνέρχεται τακτικά κάθε δίμηνο και έκτακτα μέσα σε διάστημα μίας (1) εβδομάδας σε περίπτωση που το εισηγηθεί η πλειοψηφία του Συμβουλίου, ή το ½ των μελών που ανήκουν στο Παράρτημα ή με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.

26.4 Η Συνέλευση του Παραρτήματος απασχολείται με :

26.4.1 Τις δραστηριότητες του Παραρτήματος οι οποίες χρειάζεται να είναι σύμφωνες προς τις αποφάσεις της Γ.Σ. και το παρόν καταστατικό.

26.4.2 Την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του παραρτήματος.

26.4.3 Την έγκριση ή την απόρριψη του ετήσιου οικονομικού απολογισμού του παραρτήματος. Στην περίπτωση απόρριψης συγκαλείται αυτόματα το πειθαρχικό συμβούλιο για τον έλεγχο του απολογισμού και τον καταλογισμό ευθυνών ανάλογα.

26.4.4 Την εκλογή του Συ.Π. με τις διαδικασίες που προβλέπονται για αυτό το σκοπό από το παρόν καταστατικό.

26.4.5 Τη συνεργασία του παραρτήματος με τα άλλα παραρτήματα, τις διάφορες επιτροπές και το Δ.Σ.

26.4.6 Την εκλογή επιτροπής για τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Οδοντιατρικής Ελλάδας και την προετοιμασία της υποψηφιότητας σε περίπτωση που η Σ.Π. αποφασίζει να θέσει το παράρτημα υποψηφιότητα.

26.5 Η ημερήσια διάταξη της συνέλευσης καθορίζεται από τον Γραμματέα του Συ.Π. έπειτα από εξήγηση των μελών του Παραρτήματος και των άλλων μελών του Συ.Π.

26.6 Κατά την έναρξη της συνέλευσης υπάρχει δυνατότητα προσθήκης και νέων θεμάτων.

26.7 Κάθε Σ.Π. (τακτική ή έκτακη) βρίσκεται σε απαρτία αν τα παρόντα τακτικά μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

26.8 Σε περίπτωση μη απαρτίας η Σ.Π. επαναλαμβάνεται μέσα σε μία (1) εβδομάδα χωρίς την απαίτηση απαρτίας.

26.9 Της Σ.Π. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Παραρτήματος.

26.10 Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης το κάθε θέμα συζητείται αναλυτικά και καταγράφονται όλες οι προτάσεις που προκύπτουν.

26.11 Οι προτάσεις αυτές ψηφίζονται στο τέλος της συζήτησης με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από την πλειοψηφία των παρόντων μελών.

26.12 Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά μέλη του Παραρτήματος.

26.13 Υπεύθυνη των ψηφοφοριών είναι εφορευτική επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) μέλη που εκλέγονται στην αρχή της συνέλευσης με φανερή ψηφοφορία και οι οποίοι έχουν την ευθήνη της καταμέτρησης των μυστικών ψήφων και της ανοιχτής ψηφοφορίας.

26.14 Τα πρακτικά τηρούνται λεπτομερώς από τον Γραμματέα του Συ.Π. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Συ.Π.

26.15 Η Σ.Π. μπορεί να ψηφίσει πρόταση μομφής για την παύση του Συ.Π. ή οποιουδήποτε μέλους του. Η πρόταση μομφής πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στον Γραμματέα του Συ.Π. δύο τουλάχιστον εβδομάδες προ της Σ.Π. και να υπογράφεται τουλάχιστον από το 1/5 των μελών του παραρτήματος. Για να γίνει δε αποδεκτή, πρέπει να ψηφιστεί από τα μισά συν ένα μέλη του παραρτήματος. Σε τέτοια περίπτωση προκυρήσσονται εκλογές για την εκλογή νέου Συ.Π.

26.16 Σε κάθε Σ.Π. ο ταμίας πρέπει να αναφέρει αναλυτικά την κίνηση των εσόδων-εξόδων του Παραρτήματος. Για ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τις οποίες απαιτείται οικονομική συνεισφορά του Παραρτήματος πρέπει να κατατίθεται αναλυτικός προϋπολογισμός και έγγραφο, στο οποίο αναλαμβάνουν κάθε οικονομική ευθύνη για τις δραστηριότητες αυτές συγκεκριμένα μέλη του Παραρτήματος, τα οποία θα έχουν την οργανωτική ευθύνη έναντι του Δ.Σ. της Εταιρίας. Το έγγραφο αυτό αποτελεί υπεύθυνη  δήλωση ότι θα τηρηθεί ο προτεινόμενος προϋπολογισμός και ανάλυψη ευθύνης δικαστικά και εξώδικα για κάθε πιθανή οικονομική αστοχία που δημιουργεί οποιοδήποτε χρέος ή παθητικό.

26.17 Σε περίπτωση οικονομικής αποτυχίας ή απόρριψης του ισολογισμού του Παραρτήματος ή μιας δραστηριότητας αυτού συγκαλείται το Π.Σ. για έλεγχο του ισολογισμού και καταλογισμό ευθυνών. 

 

 

Άρθρο 27°

 

27.1. Το Συμβούλιο κάθε παραρτήματος, αποτελείται από τρία (3) μέλη της εταιρείας που υπάγονται στο συγκεκριμένο παράρτημα και ορίζονται από το Δ.Σ. της εταιρίας:

27.1.1. Τον Πρόεδρο

27.1.2. Τον Γενικό Γραμματέα και

27.1.3. Τον Ταμία

27.2. Κάθε μέλος του συμβουλίου έχει μόνο μία ψήφο που δεν μεταβιβάζεται, με εξαίρεση την περίπτωση ισοψηφίας οπότε υπερισχύει η γνώμη του διευθυντή ως δεύτερης ψήφος.

27.3. Η θητεία του Συμβουλίου Παραρτήματος είναι 1 (ένα) έτος.

27.4. Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για:

27.4.1 Τη σύγκλειση της Σ.Π.

27.4.2 Την εισήγηση των στόχων και του προγράμματος εργασίας του Παραρτήματος και του καταμερισμού εργασίας μεταξύ των μελών του.

27.4.3 Την κατάρτιση προτάσεων συνεργασίας μεταξύ των Παραρτημάτων και των επιτροπών με το Παράρτημα.

27.4.4 Τη διαχείρηση προτάσεων του Παραρτήματος (Γραφείων και Ταμείων) με την υποχρέωση της ενημέρωσης της Σ.Π. και της ανά εξάμηνο ενημέρωσης του Δ.Σ. (με κατάθεση έγγραφου ισολογισμού που υπογράφεται από τον Ταμία και τον Πρόεδρο του Παραρτήματος και έχει εγκριθεί  από τη Σ.Π.)

27.4.5 Την αποστολή τακτικής ενημέρωσης ή έκθεσης για τις δραστηριότητες του Παραρτήματος κάθε δύο μήνες στο γενικό Γραμματέα ή εκτάκτως κατόπιν αίτησης του προκειμένου να συμπεριληφθεί στο ενημερωτικό φυλλάδιο της Εταιρείας.

27.4.6 Τον ετήσιο απολογισμό του Παραρτήματος στην τελευταία Σ.Π. πριν από την ετήσια τακτική Γ.Σ.  και την παρουσίαση αυτού ενώπιον της Γ.Σ.

27.5 Το Συ.Π. συνεδριάζει τακτικά και έκτακτα (όταν το ζητήσουν τουλάχιστον 3 μέλη του).

27.6. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Συμβουλίου η θέση που χηρεύει καλύπτεται με ορισμό από το Δ.Σ. της εταιρείας.

 

Άρθρο 28°

 

28.1. Οι υποψηφιότητες για τις θέσεις του Συμβουλίου του Παραρτήματος κοινοποιούνται το αργότερο δύο μέρες πριν τη Γ.Σ. στο Γραμματέα του Παραρτήματος εγγράφως και ενυπόγραφα.

28.2 Το Συ.Π. ελέγχει τις υποψηφιότητες και όσες κρίνει ότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του καταστατικού τις καταχωρεί με αλφαβητική σειρά σε ένα ψηφοδέλτιο

28.3 Μετά την προθεσμία κατάθεσης των υποψηφιοτήτων, ο Γραμματέας συντάσσει το ψηφοδέλτιο και φροντίζει για την ανάρτηση του σε κατάλληλο σημείο για την πληροφόρηση των μελών.

28.4 Στην Σ.Π. εκλέγεται αρχικά με φανερή ψηφοφορία τριμελής εφορευτική επιτροπή η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής των εκλογών, της έκδοσης των αποτελεσμάτων, την ενημέρωση των μελών και την άμεση κοινοποίηση τους στο Δ.Σ. της Εταιρίας.

28.4.1 Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποφήφιοι.

28.4.2 Οι εκλογές γίνονται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Εταιρείας τα οποία ανήκουν στη δικαιοδοσία του Παραρτήματος, με χρήση φακέλων οι προδιαγραφές των οποίων εξασφαλίζουν τη μυστικότητα της ψηφοφορίας. 

28.5  Μέλη του Συ.Π. εκλέγονται οι 3 πρώτοι σε ψήφους υποψήφιοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Ακολούθως το Συ.Π. συγκροτείται σε σώμα και με εσωτερική ψηφοφορία μεταξύ των μελών εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας.

28.5.1 Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών από την αρμόδια Εφορευτική Επιτροπή το απερχόμενο Συμβούλιο έχει την ευθύνη να παραδώσει το ταχύτερο δυνατόν όλα τα έγγραφα, τις σφραγίδες και τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, τα οποία ανήκουν στη δικαιοδοσία του Παραρτήματος, στο νέο Συμβούλιο.

 

Άρθρο 29°

 

29.  Ο  Διευθυντής  του  Συμβουλίου  του Παραρτήματος  έχει  τα  εξής καθήκοντα:

29.1. Υπογράφει μαζί με το Γραμματέα του Συμβουλίου του Παραρτήματος τα εξερχόμενα έγγραφα του Παραρτήματος.

29.2. Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τον ισολογισμό του Παραρτήματος για την ενημέρωση του Δ.Σ. της εταιρίας.

29.3. Εποπτεύει τη σωστή συνεργασία του Παραρτήματος με το Δ.Σ., τα άλλα γραφεία αντιπροσώπευσης και τις διάφορες Επιτροπές.

29.4. Εκπροσωπεί το Συμβούλιο του Παραρτήματος σε άλλους φορείς (ακαδημαϊκές αρχές, τοπικές αρχές, κ.τ.λ.) στην πόλη στην οποία αντιστοιχεί και στο ΔΣ της εταιρίας αν κληθεί.

29.5. Εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα το Συμβούλιο του Παραρτήματος.

29.6. Έχει την ευθύνη εύρεσης και διατήρησης χώρου για τη λειτουργία του Παραρτήματος μαζί με το Γραμματέα του Συμβουλίου του Παραρτήματος.

 

Άρθρο 30°

 

30. Τα μέλη του συμβουλίου του Παραρτήματος έχουν την ευθύνη εγγραφών νέων μελών και ενημέρωσης των νέων μελών σχετικά με τους σκοπούς και τους στόχους της Εταιρείας, όπως επίσης για τους κανόνες λειτουργίας που διέπουν την Εταιρεία.

 

Άρθρο 31°

 

31.Ο Γραμματέας του Συμβουλίου του Παραρτήματος έχει τα εξής καθήκοντα:

31.1. Τηρεί το Βιβλίο Πρωτοκόλλου του Παραρτήματος, τα Πρακτικά των Σ.Π. και έχει την ευθύνη της φύλαξης της σφραγίδας του Παραρτήματος.

31.2. Συντάσσει και διεκπεραιώνει τα επίσημα εξερχόμενα έγγραφα του Συμβουλίου και συντάσσει τα Πρακτικά των Σ.Π., τα οποία συνυπογράφει με τον Πρόεδρο του Συ.Π.

31.3. Έχει την ευθύνη της σύνταξης και της αποστολής των κειμένων που θα συμπεριληφθούν στο τακτικό ενημερωτικό έντυπο που εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα και στην υπηρεσία πληροφόρησης της Εταιρείας στο διαδίκτυο Internet

31.4. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των Σ.Π. μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου έπειτα από εισήγηση των μελών του Παραρτήματος.

31.5 Ανακοινώνει την ημερήσια διάταξη στις Σ.Π.

31.6 Συντάσσει το ψηφοδέλτιο σε περίπτωση εκλογών για την ανάδειξη Συ.Π.

31.7 Έχει την ευθύνη της εύρεσης χώρου για να στεγάζονται τα γραφεία του Παραρτήματος και την ευθύνη της έυρυθμης λειτουργίας αυτού μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Παραρτήματος.

 

Άρθρο 32°


32. Ο Ταμίας του Παραρτήματος έχει τα εξής καθήκοντα:

32.1. Τηρεί τα Βιβλία εσόδων- εξόδων του Παραρτήματος.

32.2 Έχει την ευθύνη της σύνταξης του ετήσιου απολογισμού-ισολογισμού την ευθύνη της παρουσίασης του απολογισμού-ισολογισμού ενώπιον της Γ.Σ. έπειτα από συνεννόηση με το Γενικό Ταμία.

32.3. Διαχειρίζεται τους πόρους του Παραρτήματος σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων του Παραρτήματος και της Εταιρίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού

32.4. Διαχειρίζεται τον τραπεζικό λογαριασμό του Παραρτήματος μαζί με τον Γενικό Ταμία..

32.5. Οφείλει να αποστέλλει τον ισολογισμό του Παραρτήματος στο γενικό Ταμία. Εφόσον εγκρίνεται από την Συ.Π. ή να  τον  ενημερώνει σε αντίθετη περίπτωση

32.6. Οφείλει να συνεργάζεται με τον Γενικό Ταμία και να τον ενημερώνει για κάθε οικονομικό ζήτημα που προκύπτει και να εφαρμόζει τις εντολές του.

 

 

 

Άρθρο 33°

 

33. Ένα Παράρτημα μπορεί να διαλυθεί εφόσον:

33.1. Παρουσιάσει πάνω από 6(έξι) μήνες αποχή από κάθε δραστηριότητα και

33.2.Παραιτηθούν τόσα μέλη του ώστε να απομείνουν λιγότερα από 7 (επτά).

33.3.Σε  κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις το Συμβούλιο του Παραρτήματος ευθύνεται να παραδώσει εντός μιας εβδομάδας από την απόφαση για διάλυση του Παραρτήματος το υλικό του Παραρτήματος (το Βιβλίο πρωτοκόλλου του Παραρτήματος κ.τ.λ.), στο γενικό Γραμματέα και τα χρήματα του Ταμείου του Παραρτήματος μαζί με το Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων στο γενικό Ταμία. Το υλικό του Παραρτήματος και το Ταμείο φυλάσσονται και παραδίδονται σε περίπτωση επανασύστασης του Παραρτήματος στο νέο Συμβούλιο που θα προκύψει.

33.4.Την ευθύνη εφαρμογής του άρθρου 33 (33.1, 33.2, 33.3.) έχει το Δ.Σ. της εταιρείας.

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 34ο

 

34.1 Η Συμβουλευτκή Επιτροπή αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Εταιρείας χωρίς εκτελεστικές ή άλλες αρμοδιότητες.

34.2 Στη Συμβουλευτική Επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν Ομότιμα και Επίτιμα μέλη της Εταιρείας.

34.3 Ο αριθμός των Ομότιμων και Επίτιμων μελών που μπορούν να συμμετέχουν στη Συμβουλευτική Επιτροπή είναι απεριόριστος.

34.4 Η Συμβουλευτική Επιτροπή ορίζεται από το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφαση.

34.5 Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής έχουν ισόβια θητέια

35.6 Παρέχει υποστήριξη (όπως νομική υποστήριξη) και γνώμη στην Εταιρεία, τόσο κατά τι εσωτερικές διαδικασίες, όσο και στις διαφορές της με τρίτους, όταν της ζητηθεί ή με πρωτοβουλία των μελών της που είναι σύμφωνη με τις αποφάσεις του Δ.Σ.

35.7 Μπορεί να υποβάλει προτάσεις στο Δ.Σ. και στη Γ.Σ. της Εταιρείας

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 35ο

 

Η εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από 3 τακτικά μέλη και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία για μια διετία στην ίδια τακτική Γ.Σ. που εκλέγεται το Δ.Σ. Δικαίωμα εκλογής στην Ε.Ε. έχουν μέλη της Ε.Ε.Φ.Ο.Ε. που έχουν διατελέσει για 6 τουλάχιστον μήνες μέλος του Δ.Σ. ή κάποιου Συ.Π. ή Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας ή Ταμίας της Οργανωτικής Επιτροπής του Ε.Σ.Φ.Ο.Ε. ή Πρόεδρος ή Ταμίας Οργανωτικής Επιτροπής κάποιας δραστηριότητας της Εταιρείας. Εκτός από τα τακτικά μέλη της Ε.Ε. εκλέγονται με σειρά επιτυχίας και δύο αναπληρωματικά μέλη αυτής. Μέσα σε 15 μέρες από την εκλογή της η εξελεγκτική επιτροπή συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος μέλους της και εκλέγεται μεταξύ των μελών της ο Πρόεδρος της που διευθύνει τις εργασίες της. Εργο της Ε.Ε. είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχειρήσεως της Εταιρείας. Δικαιούται η Ε.Ε. να εξετάζει κάθε στοιχείο που έχει σχέση μες η διαχείρηση των οικονομικών ζητημάτων της Εταιρείας. Στο τέλος κάθε χρήσεως συντάσσει έκθεση για την οικονομική διαχείρηση την οποία υποβάλλει στην τακτική Γ.Σ. για έγκριση της οικονομικής διαχειρίσεως της Εταιρείας

 

Άρθρο 36ο

 

36.1 Για ό,τι προκύπτει και δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό αρμόδιο είναι το Δ.Σ της Εταιρείας.

36.2 Κάθε απόφαση του Δ.Σ είναι δεσμευτική για την Οργανωτική Επιτροπή του ΕΣΦΟΕ.

 

Άρθρο 37ο

 

37.1 Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γ.Σ..  η οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε απαρτία.

37.2 Η απόφαση τροποποίησης του παρόντος καταστατικού λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.

37.3 Για κάθε ζήτημα που προκύπτει και δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό συμπληρώνεται από την ισχύουσα νομοθεσία κατά περίπτωση και ισχύουν οι εσωτερικοί κανονισμοί τους οποίους έχει ψηφίσει το Δ. Σ.

 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 38ο

 

38 1 Για τη διάλυση της Εταιρείας απαιτείται απόφαση της Γ.Σ.. Η Γ.Σ. της Εταιρείας συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό έπειτα από απόφαση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται με απόφαση των 3/4 των μελών του Δ.Σ.

38.2 Η απόφαση επικυρώνεται από τη Γ.Σ. της Εταιρείας, στην οποία πρέπει να παρίστανται τα 3/4 των μελών της Εταιρείας και με πλειοψηφία των 2/3 των μελών.

38.3 Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, για οποιοδήποτε λόγο, η περιουσία της Εταιρείας διαμοιράζεται στις Οδοντιατρικές Σχολές ή Τμήματα των Πανεπιστημίων των πόλεων στις οποίες λειτουργούσαν Παραρτήματα αυτής και σε καμία περίπτωση δε διανέμεται στα μέλη της Εταιρείας.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Άρθρο 39°

 

39.1 Τα όργανα της Εταιοείας που σήμερα υφίστανται εξακολουθούν να λειτουργούν με την ίδια σύνθεση μέχρι την εκλογή νέων οργάνων σύμφωνα με τις διατάξεις, του παρόντος καταστατικού. Η δε διαρκεια της θητείας όλων των υφισταμένων

 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Άρθρο 40ο

 

Σε περίπτωση σύναψης ιδιωτικού συμφωνιτικού της Εταιρείας με άλλη εταιρεία, η υπογραφή του εκπροσώπου της Εταιρείας βαρύνει την Εταιρεία και μετά τη λήξη της θητείας του.

 


Α. ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΣΦΟΕ)

 

ΕΣΦΟΕ-Διάταξη 1η (1-3)

 

1-Α Το Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Οδοντιατρικής Ελλάδας (Ε.Σ.Φ.Ο.Ε.) διοργανώνεται από την Εταιρεία ως αυτόνομη, λειτουργικά, εκδήλωση ο προϋπολογισμός του οποίου εντάσσεται στο γενικότερο προϋπολογισμό της Εταιρείας.

2-Α Το έμβλημα του Ε.Σ.Φ.Ο.Ε. απεικονίζει δύο τεμνόμενους κύκλους ο εξ' αριστερών παριστών το ημισφαίριο της Υδρογείου που αντιστοιχεί στην Ευρώπη και ο εξ' δεξιών το κυρίως έμβλημα της Εταιρείας. Οι δύο κύκλοι αποτελούν το εσωτερικό περιγράμματος σχήματος έλλειψης, στην περιφέρεια του οποίου αναγράφονται στο ανώτερο τμήμα ή επωνυμία και σιο κατώτερο ο τόπους και χρόνος διεξαγωγής του Ε.Σ.Φ.Ο.Ε.

3-Α Το έμβλημα του Ε.Σ.Φ.Ο.Ε. περιέχεται στη Σφραγίδα του Ε.Σ.Φ.Ο.Ε. και τυπώνεται σε όλα τα επιστολόχαρτα στους φακέλους και στα έντυπα του Ε.Σ.Φ.Ο.Ε.

 

ΕΣΦΟΕ-Διάταξη 2η (4)

 

4-Α Το Ε.Σ.Φ.Ο.Ε. πραγματοποιείται την Άνοιξη κάθε έτους. Μόνο σε περιπτώσεις ανυπέρβλητου κωλύματος μπορεί το Δ.Σ., με γραπτή αιτιολόγηση, να μεταθέσει έως έξι (6) μήνες τη διεξαγωγή του.

 

ΕΣΦΟΕ-Διάταξη 3η (5-9)

 

5-Α Το Ε.Σ.Φ.Ο.Ε. λαμβάνει χώρα σε πόλη όπου υπάρχει Παράρτημα της Εταιρείας, ή σε άλλη πόλη εφόσον κρίνεται σκόπιμο

6-Α Η επιλογή του Παραρτήματος που αναλαμβάνει κάθε χρόνο τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή του Συνεδρίου καθώς επίσης η εκλογή του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής, αποφασίζονται τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες πριν την προτεινόμενη από το Δ.Σ., ημερομηνία έναρξης των εργασιών του Συνεδρίου. από τη Γ.Σ.

7-Α Για το σκοπό αυτό υποβάλλονται ολοκληρωμένα πακέτα προτάσεων διεκδίκησης της διοργάνωσης από τα ενδιαφερόμενα Παραρτήματα στο Δ.Σ., στα οποία περιέχονται: ο προϋπολογισμός της διοργάνωσης, το κόστος συμμετοχής κατ' άτομο, η περιγραφή του τόπου διεξαγωγής του Συνεδρίου και η τεκμηριωμέν'ή υποστήριξη της διεξαγωγής του από τις τοπικές ή τις ακαδημαϊκές αρχές.

8-Α Το Δ.Σ. αφού απορρίψει όσες προτάσεις δεν πληρούν τα στοιχειώδη κριτήρια (εξασφάλιση χώρου, κατάρτιση χρονοδιαγράμματος, κατάρτιση προϋπολογισμού, προτεινόμενες πηγές εσόδων), σχηματίζει δελτίο για την επιλογή του Παραρτήματος που θα αναλάβει τη διοργάνωση, ενημερώνει εγγράφως όλα τα Παραρτήματα για τις υποψηφιότητες και κατόπιν πραγματοποιείται ψηφοφορία στη Γ.Σ.

9-Α Παράρτημα που έχει προηγούμενα αναλάβει τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή ενός Ε.Σ.Φ.Ο.Ε. δεν θα πρέπει να προτιμάται έναντι άλλου το οποίο ανέλαβε το Συνέδριο σε έτος προγενέστερο ή δεν ανέλαβε ποτέ, παρά μόνο επί αδυναμίας ή έλλειψης ενδιαφέροντος των άλλων Παραρτημάτων. Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα της επιλογής συνδιοργάνωσης του Συνεδρίου από όλα τα Παραρτήματα της Εταιρείας ελλείψει προτάσεων ή σε περίπτωση που κρίνει μη ικανότητες τις υποβληθείσες προτάσεις διεκδίκησης.

 

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΣΦΟΕ-Διάταξη 4η (10-15)

 

10-Α Το Συνέδριο επιδιώκει να ενεργοποιήσει τον επιστημονικό και κοινωνικό ρόλο των φοιτητών οδοντιατρικής της χώρας να συγκεντρώσει έλληνες φοιτητές από όλο τον κόσμο, να δημιουργήσει πλαίσιο για την ανταλλαγή απόψεων και τη διακίνηση ιδεών σε θέματα που αφορούν στην οδοντιατρική - τόσο στον επιστημονικό όσο και στον επαγγελματικό ορίζοντα

Αναλυτικά οι στόχοι του είναι οι εξής

11-Α Η συμμετοχή των φοιτητών και των νέων οδοντιάτρων στο επιστημονικό έργο των Εργαστηρίων και των Κλινικών των Πανεπιστημίων της χώρας μας, με την εκπόνηση και ανακοίνωση στο συνέδριο επιστημονικών εργασιών.

12-Α Η συνεργασία μεταξύ των φοιτητών και των νέων οδοντιατρών της χώρας μας με κοινά επιστημονικά ενδιαφέροντα, μέσα από τη δημιουργία ομάδων σταθερής συνεργασίας.

13-Α Η ανάπτυξη ευγενούς άμιλλας μεταξύ των φοιτητών.

14-Α Η επαφή των φοιτητών με διακεκριμένους Επιστήμονες της Υγείας για την ανταλλαγή απόψεων, πεποιθήσεων, εμπειριών, γνώσεων και εφαρμογών στο χώρο της Υγείας.

15-Α Η παρουσίαση των πρόσφατων οδοντιατρικών επιτευγμάτων.

 

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΣΦΟΕ-Διάταξη 5η (16-21)

 

 Οι εργασίες του Συνεδρίου θα περιλαμβάνουν:

16-Α Τελετή Έναρξης.

17-Α Τριήμερο εργασιών με κλινικά φροντιστήρια στρογγυλές τράπεζες, διαλέξεις, ελεύθερες ανακοινώσεις, poster και video, και άλλες δομές οι οποίες θα ακολουθούν προκαθορισμένο από την Οργανωτική Επιτροπή και το Δ.Σ. της Εταιρείας θεματολόγιο.

18-Α Καλλιτεχνικές και αθλητικές εκδηλώσεις, εφόσον είναι δυνατή η διοργάνωση τους.

19-Α Τελετή Λήξης.

20-Α Η διάρκεια του Συνεδρίου μπορεί να αυξηθεί με απόφαση του Δ. Σ. από κοινού με την Οργανωτική Επιτροπή.

21-Α Το Συνέδριο πλαισιώνεται από δορυφόρο Πανευρωπαϊκό Συμπόσιο του European Dental Student Association (EDSA) που λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα, στην ίδια πόλη. Το Δ.Σ. μπορεί να αναβάλλει τη διεξαγωγή του δορυφόρου Πανευρωπαϊκού Συμποσίου εφόσον το κρίνει σκόπιμο.

 

ΕΣΦΟΕ-Διάταξη 6η (22-34)

 

22-Α Η Τελετή Έναρξης γίνεται την πρώτη ημέρα της διεξαγωγής του Συνεδρίου. Ο τόπος στον οποίο πραγματοποιείται η Τελετή Έναρξης μπορεί να διαφέρει από τον τόπο όπου λαμβάνουν χώρα οι εργασίες του Συνεδρίου.

23-Α Στην Τελετή Έναρξης θα παρουσιάζονται εν συντομία οι σκοποί του Συνεδρίου και το Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής και ακόμη αναφορά στο έργο και στην πορεία της Εταιρείας και στους άμεσους μελλοντικούς στόχους της από τον Πρόεδρο της Εταιρείας.

24-Α Αν καθίσταται δυνατόν, θα πλαισιώνεται από καλλιτεχνική εκδήλωση.

Στην Τελετή Έναρξης του Συνεδρίου μπορούν να χαιρετίσουν:

25-Α Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής.

26-Α Ο Πρόεδρος της Εταιρείας

27-Α Ο επίτιμος Πρόεδρος του Συνεδρίου.

28-Α Εκπρόσωποι του κλήρου.

29-Α Εκπρόσωποι της Πολιτείας

30-Α Πρόεδροι των Οδοντιατρικών Τμημάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων ή ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσεται το Παράρτημα που διοργανώνει το Συνέδριο.

31-Α Εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

32-Α Εκπρόσωποι των Οδοντιατρικών Εταιρειών.

33-Α Εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Επιστημονικής Κοινότητας.

34-Α Τελετή Λήξης θα γίνεται την τελευταία ημέρα και θα περιλαμβάνει σύντομη ανασκόπηση των εργασιών του Συνεδρίου. ανακοίνωση και απονομή του επάθλου του Συνεδρίου από την Επιστημονική Επιτροπή.

 

ΕΣΦΟΕ-Διάταξη 7η (35-38)

 

35-Α Οι Στρογγυλές Τράπεζες αναφέρονται πάνω σε μείζονα οδοντιατρικά θέματα και περιλαμβάνουν τη συμμετοχή ενός (1) τουλάχιστον επιστήμονα ως Συντονιστή και ενός (1) τουλάχιστον φοιτητή.

36-Α Η ανάληψη Στρογγυλής Τράπεζας γίνεται κατόπιν πρόσκλησης της Οργανωτικής Επιτροπής και αποδοχής της πρόσκλησης από το Συντονιστή της

37-Α Οι φοιτητές - εισηγητές οι οποίοι συμμετέχουν σε μία Στρογγυλή Τράπεζα καθορίζονται από το Συντονιστή της εκτός αν υπάρχει διαφορετική εισήγηση από το Δ.Σ. για τον τρόπο επιλογής των συμμετεχόντων εισηγητών στο σύνολο των στρογγυλών τραπεζών ή κατά περίπτωση.

38-Α Συνιστάται ότι κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέτει αίτηση συμμετοχής, η οποία συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

 

ΕΣΦΟΕ - Διάταξη 8η (39-40)

 

39-Α Οι διαλέξεις αναφέρονται σε πρόσφατα οδοντιατρικά επιτεύγματα και μείζονα ιατρικά θέματα

40-Α Η ανάληψη Διάλεξης γίνεται κατόπιν πρόσκλησης της Οργανωιικής Επιτροπής και αποδοχής της πρόσκλησης από τον προτεινόμενο ομιλητή

 

ΕΣΦΟΕ- Διάταξη 9η (41)

 

41-Α Οι ελεύθερες ανακοινώσεις τα επιστημονικά εκθέματα (poster) και οι  ταινίες (video) αναφέρονται στους θεματικούς  άξονες που έχει καθορίσει η Οργανωτική Επιτροπή. Μπορεί να αποτελούν ερευνητικές επιδημιολογικές, ανασκοπικές κτλ., εργασίες .Η ΕΕΦΙΕ διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης των κειμένων των ανακοινώσεων ή των εκθεμάτων κατά την κρίση του Δ.Σ. ή της διαρκούς Επιτροπής Εκδόσεων.

 

ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΣΦΟΕ - Διάταξη 10η (42-43)

 

Τα όργανα του Συνεδρίου είναι τα εξής:

42-Α Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου.

43-Α Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου.

43-Β Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΣΦΟΕ - Διάταξη 11η (44-58)

 

44-Α Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από επτά μέλη (7μελές) Προεδρείο και μέλη, τα οποία δεν πρέπει να ξεπερνούν τα εικοσιπέντε (25).

Το προεδρείο αποτελείται από τους.

45-Α Πρόεδρο.

46-Α Αντιπρόεδρο.

47-Α Γραμματέα.

48-Α Τρεις (3) Ειδικούς Γραμματείς, οι οποίοι μπορούν να αναφέρονται επίσης με άλλη ιδιότητα (πχ. Υπεύθυνος ενημέρωσης. υπεύθυνος προγράμματος, κτλ.).

49-Α Τον Ταμία της Εταιρείας.

50-Α Μεταξύ των υπολοίπων μελών της Οργανωτικής επιτροπής ορίζονται τόσοι Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχέσεων όσα είναι τα Παραρτήματα το οποία εκπροσωπούνται στην Οργανωτική Επιτροπή.

51-Α Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Ο Γραμματέας, και οι Ειδικοί Γραμματείς, προέρχονται από το Παράρτημα η πρόταση του οποίου για τη διοργάνωση του Συνεδρίου υπερψηφίστηκε, εκτός από την περίπτωση συνδιοργάνωσης του ΕΣΦΟΕ από όλα τα Παραρτήματα οπότε επιλέγονται από το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος ορίζεται από τη Γ Σ. με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των ενδιαφερομένων μελών του Παραρτήματος που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση, ή επιλέγεται από το Δ.Σ. σε περίπτωση συνδιοργάνωσης του ΕΣΦΟΕ από όλα τα Παραρτήματα. Ο . Γραμματέας, και οι Ειδικοί Γραμματείς ορίζονται από τη Συνέλευση του Παραρτήματος με εισήγηση του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής ή ορίζονται από το Δ.Σ. σε περίπτωση συνδιοργάνωσης του ΕΣΦΟΕ από όλα τα Παραρτήματα.

52-Α Οι Αντιπρόεδροι της διοργάνωσης προέρχονται από Παραρτήματα, διαφορετικά του Παραρτήματος από το οποίο προέρχεται ο Πρόεδρος. Οι Αντιπρόεδροι ορίζονται από το Δ.Σ. με εισήγηση του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Για τις θέσεις των Αντιπροέδρων επιλέγονται εκείνα τα μέλη που, ανεξαρτήτως Παραρτήματος, μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα με τη δράση τους στη διοργάνωση του Συνεδρίου.

53-Α Οι Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχέσεων ορίζονται από τις Συνελεύσεις των Παραρτημάτων

54-Α Τα άλλα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής κατανέμονται στα διάφορα Παραρτήματα αναλογικά προς το δυναμικό τους και ακολούθως προς το σχετικό κανόνα που ψηφίζει η Γενική Συνέλευση κατά την ανάθεση του Συνεδρίου, λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή κάθε Παραρτήματος στο τελευταίο Συνέδριο. Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής ορίζονται από τις Συνελεύσεις των Παραρτημάτων.

55-Α Η Οργανωτική Επιτροπή ορίζει επίτιμο Προεδρείο του Συνεδρίου, το οποίο αποτελείται από ένα ή δύο ομότιμα μέλη της Εταιρείας, με ιδιαίτερη συμμετοχή στην πρόοδο της και αναγνωρισμένο έργο στους κόλπους της.

56-Α Το Επίτιμο Προεδρείο επιλέγεται με πρόταση του Δ.Σ. της Εταιρείας.

57-Α Στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση γίνονται Επιστημονικός και Οικονομικός Απολογισμός του Συνεδρίου.

58-Α Αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό, συγκαλείται αυτοδικαίως την επομένη ημέρα το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Εταιρείας για να κρίνει εάν υπέπεσαν σε παραπτώματα ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και ο Ταμίας της Εταιρείας.

 

ΕΣΦΟΕ - Διάταξη 12η (59-57)

 

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Ε.Σ.Φ.Ο.Ε., και των δορυφόρων εκδηλώσεων του έχει τα εξής καθήκοντα:

59-Α Σχεδιάζει και συντονίζει το έργο της Οργανωτικής Επιτροπής

60-Α Αναθέτει αρμοδιόητες στα υπόλοιπα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής

51-Α Μεταβάλλει τη σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής επί μη τήρησης του παρόντος Καταστατικού

62-Α Υπογράφει τα επίσημα εξερχόμενα έγγραφα.

63-Α Συλλέγει τις κατατεθειμένες εργασίες.

64-Α Καταρτίζει το οικονομικό απολογισμό του Συνεδρίου και έχει την ευθύνη της παρουσίασης του στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας σε συνεργασία με τον Ταμία της Εταιρείας.

65-Α Συντάσσει και παρουσιάζει τον πλήρη απολογισμό του Συνεδρίου στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και παραδίδει πλήρη απολογιστικό φάκελο στο Γενικό Γραμματέα της Εταιρείας για να φυλαχθεί στο αρχείο της Εταιρείας.

66-Α Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής εκπροσωπεί το Ε.Σ.Φ.Ο.Ε.. τις δορυφόρους εκδηλώσεις αυτού και την Οργανωτική Επιτροπή, πανιού δικαστικά ή εξώδικα και διεθνώς. Έχει Δε την ευθύνη της τήρησης του προϋπολογισμοί και της καλής διαχείρισης των πόρων του Ε.Σ.Φ.Ο.Ε. και επιβαρύνεται κάθε χρέος ή οφειλή που δημιουργήθηκε γ επιβεβαιώθηκε σε σε βάρος της Εταιρείας στα πλαίσια της διοργάνωσης και της διεξαγωγής του Ε.Σ.Φ.Ο.Ε. και των δορυφόρων εκδηλώσεων.

67-Α Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής να ασκεί τα καθήκοντα του, αναπληρώνεται από τους Αντιπροέδρους της Οργανωτικής Επιτροπής.

 

Ε.Σ.Φ.Ο.Ε. -Διάταξη 13η (68)

 

68-Α Οι Αντιπρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής αναπληρώνουν τον Πρόεδρο κύρια στο Παράρτημα στο οποίο υπάγονται και δέχονται ανάθεση εργασιών απευθείας από αυτόν.

 

Ε.Σ.Φ.Ο.Ε. - Διάταξη 14η (69-73)

 

Ο Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπήςέχει τα εξής καθήκοντα:

69-Α Φυλάσσει τη Σφραγίδα του Συνεδρίου και τα επίσημα επιστολόχαρτα και φακέλους του Ε.Σ.Φ.Ο.Ε.

70-Α Συντάσσει τα επίσημα έγγραφα και τα έντυπα του Συνεδρίου σε συνεργασία με τον Πρόεδρο.

71-Α Τηρεί το πρωτόκολλο του Συνεδρίου

72-Α Τηρεί αρχείο με όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για την οργάνωση και τη διεξαγωγή του Συνεδρίου και των δορυφόρων εκδηλώσεων του.

73-Α Οι Ειδικοί Γραμματείς διεκπεραιώνουν την αλληλογραφία της διοργάνωσης και δέχονται και ανάθεση αρμοδιότητες από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής.

 

Ε.Σ.Φ.Ο.Ε. - Διάταξη 15η  (74-78)

 

Ο Ταμίας της Εταιρείας, σε σχέση με τον οικονομικό προϋπολογισμό του Συνεδρίου έχει τα εξής καθήκοντα:

74-Α Εισπράττει τα έσοδα για την διεξαγωγή του Συνεδρίου (Εγγραφές, Δωρεές, Επιχορηγήσεις κ λ.π.).

75-Α Εξοφλεί με τα παραπάνω έσοδα τις δαπάνες του Συνεδρίου.

76-Α Καταχωρεί τα έσοδα και έξοδα στο βιβλίο Εσόδων – Εξόδων της Εταιρείας.

77-Α Καταρτίζει τον οικονομικό απολογισμό - ισολογισμό του Συνεδρίου στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής.

78-Α Ο Ταμίας της Εταιρείας θα πρέπει να βρίσκεται σε άμεση συννενόηση και συνεργασία με τα Όργανα του Συνεδρίου και θα προβαίνει σε ενέργειες κατόπιν εντολής αυτών. Οφείλει δε να ενημερώνει τα Όργανα του Συνεδρίου όταν του ζητηθεί και να προβαίνει, σε κάθε οικονομικό έλεγχο που τα όργανα αποφασίζουν, οποιαδήποτε στιγμή, σε ενημέρωση για τον προϋπολογισμό, την πρόοδο των εργασιών της διοργάνωσης όσο και για τη διεξαγωγή όλων των

εκδηλώσεων.

 

 

 

Ε.Σ.Φ.Ο.Ε. -Διάταξη 16η (79)

 

79-Α ΟΙ Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχέσεων έχουν την ευθύνη του συντονισμού της οργάνωσης στο επίπεδο των Παραρτημάτων της Εταιρείας και την ευθύνη της οργάνωσης της συμμετοχής στο Συνέδριο των φοιτητών του Πανεπιστημίου στο οποίο φοιτούν.

 

 

Ε.Σ.Φ.Ο.Ε. - Διάταξη 17η (80-89)

 

80-Α Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπές έχουν την ευθύνη, σε τοπικό επίπεδο και μόνο για το Παράρτημα στο οποίο υπάγονται. Μπορούν να απασχοληθούν με

81-Α Την ανάρτηση των αφισών του Συνεδρίου,

82-Α Τη διανομή του έντυπου υλικού του Συνεδρίου,

83-Α Την επικοινωνία με όλους τους φοιτητές Οδοντιατρικής και τους δυνάμει ενδιαφερόμενους.

84-Α Την επικοινωνία με τους επίσημους προσκεκλημένους,

85-Α Τη συγκέντρωση των εργασιών που επιβάλλονται προς παρουσίαση στο Συνέδριο.

86-Α Την παροχή πληροφοριών σε κάθε ενδιαφερόμενο,

87-Α Την οργάνωση των ομαδικών εκδρομών μετάβασης στο τόπο του συνεδρίου για την παρακολούθηση του,

88-Α Τη διατήρηση γραφείου για ης εγγραφές σιο Συνέδριο και την άμεση και γρήγορη Επικοινωνία με το αρμόδιο μέλος του Προεδρείου της Οργανωτικής Επιτροπής για κάθε πρόβλημα που τυχόν προκύψει

89-Α Δέχονται ακόμη ανάθεση αρμοδιοτήτων από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπή, τους Αντιπροέδρους ή τους Υπεύθυνους Δημοσίων Σχέσεων.

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ε.Σ.Φ.Ο.Ε. -Διάταξη 18η (90-97)

 

 

Η Επιστημονική Επιτροπή είναι ανοικτή και περιλαμβάνει:

90-Α Διακεκριμένους επιστήμονες του χώρου της Υγείας. Η Επιστημονική Επιτροπή έχει τα εξής καθήκοντα:

91-Α Ορίζει κατά   την κρίση της τους φοιτητές που θα συμμετέχουν στις Στρογγυλές Τράπεζες επί αδυναμίας ή άρνησης του

Συντονιστή να επιλέξει. 92~Α Εγκρίνει ή απορρίπτει αιτήσεις για ελεύθερες ανακοινώσεις, επιστημονικά εκθέματα (poster) ή ταινίες (film/video).

93-Α Αιτείται διευκρινίσεων ή διορθώσεων σε μια ελεύθερη ανακοίνωση ή ένα επιστημονικό έκθεμα, σύμφωνα με γραπτές υποδείξεις της.

94-Α Εισηγείται στην Οργανωτική Επιτροπή τροποποιήσεις στο Επιστημονικό πρόγραμμα του  Συνεδρίου.

95-Α Προεδρεύει στις Διαλέξεις, ελεύθερες ανακοινώσεις, posters και videos του Συνεδρίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ορίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή.

96-Α Αποφασίζει και απονέμει τα έπαθλα του Συνεδρίου.

97-Α Η κατάρτιση της Επιστημονικής Επιτροπής γίνεται κατόπιν πρόσκλησης της Οργανωτικής Επιτροπής και αποδοχής των προσκλήσεων.

 

 

ΕΠΑΘΛΑ Ε.Σ.Φ.Ο.Ε.

ΕΣΦΟΕ-Διάταξη 19η (98-99)

 

 

98-Α Το Συνέδριο περιλαμβάνει χρηματικό έπαθλο που αποφασίζει η Οργανωτική Επιτροπή και απονομή 

 

 

τιμητικής πλακέτας στην Τελετή Λήξης του Συνεδρίου, σε καθέναν από τους συγγραφείς των 3 (τριών) καλύτερων ελεύθερων ανακοινώσεων, poster ή video.

99-Α Γνώμονες της κρίσης θα αποτελούν η πρωτοτυπία, η ορθή και ολοκληρωμένη τεκμηρίωση, η συγκροτημένη και επιμελημένη παρουσίαση και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που επιτρέπουν την περαιτέρω αξιοποίηση της εργασίας.